За нас

„БЪЛГЕРИЪН ТРЕЙДИНГ ХЪБ“ ООД, гр. Несебър, ЕДЕЛВАЙС № 2, ет. 1. е дружество с органичена отговорност, която има дейност свързана с внос и износ на всякакви стоки и услуги, посредничество, търговско представителство, агентство на български и чужди компании, производство на промишлени и земеделски продукти, инвестиране на рисков капитал в дъщерни дружества и други търговски дружества в страната и чужбина, правно и финансово консултиране, придобиване и управление на акции и дялове, придобиване и управление на недвижими имоти, транспорт и спедиция / след регистрация и разрешение от съответния орган /, КАКТО И ВСЯКА ДРУГА ДЕЙНОСТ, ЗА КОЯТО НЯМА ИЗРИЧНА ЗАКОНОВА ЗАБРАНА.